Your International Blog

Taal en tekst

Duits uit het lessenpakket?

Duitsland en Nederland zijn belangrijke handelspartners en het grensgebied is aan beide kanten dichtbevolkt, wat over en weer ontwikkelingskansen biedt. Toch besluit Het Lorentz Lyceum…
Casper
19 februari 2019